Allerfonden

Uddelinger

Inden for det mest subsidiære formål uddeler Allerfonden støtte til nordiske statsborgere til brug for kortere uddannelsesforløb af en effektiv varighed på mellem 1 uge og 12 måneder.

  • |Uddelinger
Allerfondens stipendier kan ikke søges.

Ansøgninger, der fremsendes, vil derfor blive makuleret eller slettet elektronisk uden gennemlæsning, uden behandling og uden besvarelse.

Stipendiatkomité opsøger og udvælger potentielle modtagere

Allerfonden har nedsat en stipendiatkomité til at varetage det forberedende arbejde inden for fondens mest subsidiære formål.

Stipendiatkomitéen opsøger og udvælger via sit sekretariat og sit professionelle netværk selv alle potentielle stipendiemodtagere til kortere uddannelsesforløb blandt nordiske statsborgere. Når disse herefter er evalueret af Stipendiatkomitéen, indstilles de endeligt udvalgte stipendiemodtagere hvert forår i månederne marts til maj af Stipendiatkomitéen til Allerfondens bestyrelse til endelig beslutning.

De enkelte stipendiemodtagere godkendes endeligt af Allerfondens bestyrelse på et bestyrelsesmøde hvert år senest i maj.

Uddeling inden for 3 hovedområder

Uddelingerne fra Allerfonden sker til kortere uddannelsesforløb for nordiske statsborgere inden for følgende 3 hovedområder:

1. Medier og journalistik
2. Grafisk teknologi
3. Design og fotografi

Allerfonden støtter særligt:

Uddannelse for redaktionelle medarbejdere og øvrige forlagsmedarbejdere inden for medier og journalistik

Stipendiaterne kan tilbydes uddannelse inden for det redaktionelle og forlagsmæssige område. Det kan eksempelvis ske på London School of Communication eller andre tilsvarende institutioner.

Uddannelse med fokus på det grafiske område

Stipendiaterne skal gives mulighed for at møde andre inden for de pågældende fagområder, danne sig et internationalt netværk og få en professionel indføring i nye teknologier, metoder, tendenser mv. for at bringes på forkant med den teknologiske udvikling. Det kan eksempelvis ske på et 2-ugers uddannelsesophold på Rochester Institute of Technology i USA eller andre tilsvarende institutioner.

Uddannelse/inspiration for designere og fotografer

Stipendiaterne kan være både nyuddannede og mere erfarne designere og fotografer, der vil tilføres ny inspiration og nye netværk på relevante universitetskurser. Dette kan eksempelvis ske på School of Visual Arts i New York, på Central Saint Martins i London eller andre tilsvarende institutioner.

Forskere/forskningsprojekter inden for de 3 hovedområder

Stipendiaterne kan tilbydes støtte til køb af udstyr, støtte til udgivelse af en ph.d.-afhandling, støtte til at deltage i et seminar, en kongres eller lignende.