Allerfonden-1.png (1)

Uddelingsomfang

Allerfonden uddeler ca. 6 mio. kr. årligt til det principale og subsidiære formål. Herudover uddeler Allerfonden ca. 800.000 kr. årligt til det mest subsidiære formål.

Inden for det mest subsidiære formål er det Allerfondens hensigt, at der årligt så vidt muligt uddeles mellem 5 og 15 stipendier afhængigt af antallet af egnede kandidater og de omkostninger, der er forbundet med det enkelte stipendium etc. Det forventes, at der fremover vil blive uddelt stipendier for ca. 800.000 kr. årligt i gennemsnit til det mest subsidiære formål.

Uddelinger i 2019/20

I 2019/20 har Allerfonden uddelt stipendier til

School of Visual Arts (SVA) Typelap i New York, USA

Følgende modtagere:

 • Matilda Svensson
 • Mia Tollaksvik
 • Casper Langelund Jensen
 • Lina Bach Poulsen
 • Tove Andersson
 • Emilia Bjurström
 • Blagoy Nikolaev Hristov

Som følge af Covid-19 pandemien har det ikke været muligt for den pågældende uddannelsesinstitution i USA at gennemføre det bevilgede uddannelsesprogram, hvorfor alle modtagere har fået skriftlig meddelelse om, at bevillingen er forlænget til 2021, således at alle de pågældende modtagere vil få mulighed for at gennemføre programmet i sommeren 2021. Hvis det heller ikke viser sig muligt at gennemføre programmet i 2021 på grund af Covid-19 pandemien, vil stipendierne igen blive forlænget, således at de forhåbentlig kan gennemføres i sommeren 2022.

På denne baggrund har fonden i tillæg til de anførte stipendier valgt i september 2020 at foretage en uddeling på 340.000 kr. til Danish School of Media and Journalism (DMJX) til delvis dækning af DMJX’s omkostninger ved forskningsprojektet ”Forretningsmodeller og fremtidsudsigter for det danske podcast marked”. Dette projekt gennemføres fra og med efteråret 2020 og løber frem til slutningen af 2021. Projektet er opdelt i fire separate dele, som alle er omfattet af den bevilgede uddeling.

 

Uddelinger i 2018/19

I 2018/19 har Allerfonden uddelt stipendier til:

School of Visual Arts (SVA) Typelap i New York, USA

Følgende modtagere:

 • Michael Søderqvist-Waag
 • Kamilla Sylvest
 • Osvald Landmark Rasmussen
 • Cecilia Mark
 • Martin Orandersson
 • Frederika Larsson
 • Louise Birkebæk Laursen

 

Rochester Institute of Technology i New York, USA

Følgende modtagere:

 • Tina Persson
 • Leif Sørensen
 • Mari Hermansen
 • Cathrine Kvisvik Pedersen
 • Line Mehr Hansen
 • Ida Søndergård
 • Anna Spon Stecher


Uddelinger i 2017/18

I 2017/18 har Allerfonden uddelt stipendier til:

School of Visual Art – SVA Typelab i New York, USA

Følgende modtagere:

 • Cecilie Aelsen
 • Freddie Lonka
 • Linda Christensen
 • Kristian Strand
 • Jesper Böös
 • Emelie Svensson

Rochester Institute of Technology i New York, USA

Følgende modtagere:

 • Rikke Vick Mortensen
 • Peter Elm Bech Jensen
 • Mie Kristensen
 • Camilla Helena Noddelan
 • Anna Olsson
 • Linda Søraa

New School of Media Studies, Journalism, New York, USA

Følgende modtagere:

 • Victor Plank Harms